PALVELUNI

Palveluni

Rakennuttajakonsultti

Tyypillisiä rakennuttajakonsultin rakennuttamistehtäviä ovat hankesuunnittelun ohjaus, suunnittelun valmistelu suunnittelijavalintoineen, suunnittelun ohjaus, rakentamisen valmistelu urakoitsijavalintoineen, rakentamisen ohjaus, vastaan- ja käyttöönoton valvonta, takuuajan tehtävät ja turvallisuuskoordinointi.

Rakennuttajakonsultilta edellytetään kokemusta ja näkemystä hankkeen ohjauksesta ja hyviä kommunikointi- ja yhteistyötaitoja.

Tyypillisiä rakennuttajakonsultin valvontatehtäviä ovat hankkeen rakennus- ja taloteknistentöiden laadullinen, ajallinen ja kustannuksellinen sopimuksen mukainen valvonta.

Rakennustekninen konsultointi ja korjaussuunnittelu 

Konsultoimme ja tuotamme suunnitteluun aineistoa kosteusmittauksilla, kuntotarkastuksilla, korjaustarpeiden kartoittamisella ja raportoinnilla.

Kartoitamme asiakkaan kohteen korjaustarpeet ja suunnittelemme työohjeet.

Suunnittelemme ja teemme hankkeen kustannuslaskentaa.

Laajemmat suunnittelutyöt teemme yhteistyössä muiden suunnittelutoimistojen kanssa, kuten LVI- ja sähkösuunnitelmat.

Autamme löytämään projektiin sopivat tekijät.

Rakennustyön tarkkailija

Uuden asunnon ostajat voivat vaikuttaa parhaiten rakentamisen laatuun valitsemalla rakennustyön tarkkailijan.

Nykyään suurin osa uusista asunnoista myydään jo rakentamisvaiheessa. Tällaisten RS-kohteiden asuntojen ostajien edut on suojattu asuntokauppalaissa. Yksi tärkeimmistä suojamääräyksistä on, että ostajilla on oikeus valita omaksi edustajakseen rakennustyön tarkkailija.

Tarkkailija ei ole kohteen valvoja, eikä hänellä ole määräysvaltaa asunnon myyjää/rakentajaa tai ostajia kohtaan. Hän ei myöskään pelkästään asemansa perusteella voi tehdä yhtiötä tai yksittäisiä osakkeenostajia sitovia ratkaisuja. 

Tekniset palvelut

Kosteusmittaus: pintakosteus- ja porareikämittaus

esim. pesuhuoneen kosteuskartoitus, tai uuden valun pinnoitettavuusmittaus porareikä menetelmällä.

Vesieristemittaus: vesieristemittaukset ja tarkastukset

Mattotyön tarkastus: mattosaumojen tarkastus alipainemittarilla.

Valvonta

Suoritamme monipuolisesti uudis- ja korjausrakentamisen valvontatöitä koko Lapin Läänissä. 

Kohteet voivat olla pieniä, yksittäisiä taloyhtiöiden pientöiden valvontaa, omakotirakentajan valvoja, suurempien kohteiden valvoja.